Kurumsal Amaç ve Hedefler

AMAÇ: Bulunduğumuz bölgede Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık merkezi olmak.

 • Bedensel, ruhsal ve sosyokültürel şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak.
 • Merkezimiz 2005 yılında kurulup hizmet vermeye başlamıştır. Kuruluşundan bu yana şeffaflık, dürüstlük, tutarlılık ilkeleriyle oluşturduğumuz güvenin devamlılığını sağlamak.

 

AMAÇ: Hastalarımızın güvenliğini ve memnuniyetini yükseltmek

 • Hasta güvenliği konusunda SKS standartlarının merkezimizde uygulanmasını sağlamak.
 • Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesini sağlamak.
 • Hasta haklarının korunmasını sağlamak.
 • Hasta memnuniyetini en üst düzeye getirmek

 

AMAÇ: Çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek

 • Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi ve iyileştirilmesi
 • Çalışan memnuniyet en üst düzeye getirmek

 

AMAÇ: Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek

 • Kurumsal Mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek

 

AMAÇ: Merkezimizin altyapı ve donanım eksikliklerini gidermek ve sürekliliğini sağlamak

 • Merkezimizin altyapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.

 

AMAÇ: Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak

 • Hizmet içi eğitimler ve yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılmasını sağlamak

 

AMAÇ: Milli düzeydeki istihdam politikasına, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunarak en son tıbbi ve teknolojik bilgilere dayalı eğitim ve araştırma metotlarını kullanmak.

 • İhtiyaç dahilinde hizmeti kolaylaştıracak ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tüm donanımları sağlamak
 • Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

 

WhatsApp Destek