Kalite Yönetimi Birimi

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI : Kalite iyileştirme çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonu, kalitenin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması amacıyla kurum yöneticisi tarafından kurumun büyüklüğü ve özelliğine göre belirlenen kalite yönetim biriminin yapılanmasının oluşturulması ve kalite yönetim birimi işleyişini yürütmektedir.

Kalite Yönetim Biriminin Görev Alanı;

• Kalite Yönetim Biriminin tüm işleyişe hâkim bir kalite politikası oluşturması ve sürekliliğini sağlaması için gereken unsurları belirler, önerir, belirlenmiş kalite standartlarını, bunlara ulaşma çalışmalarını ve yapılacak olan değişikliklerin ayrıntılarını bir program dâhilinde izler.

• Öz değerlendirmelere katılır ve yönetir.

• Güvenlik raporlama sistemine ilişkin süreçleri takip eder ve yönetir.

• Hatalı ya da eksik iş süreçlerinin önceden hedeflenen kalite seviyesine uygunluğu için periyodik olarak istatistiksel veriler toplayıp değerlendirerek yapılacak iyileştirme aşamalarını belirler.

• SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar,

• Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder,

• İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

• Risk yönetimine uygun süreçleri yönetir,

• Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket geri bildirimine yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerin alınması gibi) yönetir,

• SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar,

• Kalite göstergelerine göre süreçleri yönetir,

• Bakanlığımızın güncel gelişmelerini takip eder,

• SKS çerçevesinde belirtilen komitelere üye olarak katılır,

• Mesul Müdürün verdiği diğer görevleri yürütür.

• Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatır, takibini yapıp sonuçlandırır.

Kurumumuzda kalite yönetim yapısı ile ilgili organizasyon şeması ve görev alanları erişmek için tıklayınız...

WhatsApp Destek